U Somboru apeluju na poštovanje Odluke o uređenju grada

Vesti | Srbija

 

Fpto: Grad Sombor

Fpto: Grad Sombor

Odeljenje komunalne inspekcije i komunalne policije Sombora apeluje na investitore i građane da, prilikom izvođenja građevinskih radova na objektima, poštuju Odluku o uređenju grada i druge propise koji nalažu poštovanje komunalnog reda, vode računa o opštoj uređenosti grada, javnim i zelenim  površinama.

Odlukom o uređenju grada propisano je da se ograde gradilišta i skele na javnim površinama mogu postaviti, odnosno deponovati građevinski materijal, samo uz prethodno odobrenje Javnog komunalnog preduzeća „Prostor“.

Odlukom o uređenju grada regulisano je i da se na javnim površinama ne mogu postavljati roba i drugi predmeti, izuzev utovara ili istovara ogreva koji se mora obaviti u roku od 24 sata.

Komunalna inspekcija i komunalna policija tokom avgusta i septembra vršiće pojačan nadzor nad poštovanjem komunalnog reda i kako je sve u saradnji sa građanima jednostavnije i lakše – pozivaju ih na saradnju čiji je jedini cilj lepši i uređeniji grad i sela.

Uočeno odstupanje, odnosno kršenje Odluke o uređenju grada, građani mogu prijaviti komunalnoj inspekciji i komunalnoj policiji lično u prizemlju zgrade „Županije“ (Trg cara Uroša 1, Sombor), kancelarija br. 60, putem telefona 025/468-161, ili elektronskim putem na e-mail: komunalnapolicija@sombor.rs

Milisav Pajević