U Sofiji održan 21. Evropski forum o eko-inovacijama

Vesti | Region

Foto: Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore

Delegacija Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore, koju je predvodio Saša Radulović, državni sekretar i Pregovarač za Poglavlje 27, prisustvovali su dvodnevnoj konferenciji posvećenoj inovativnim i održivim rešenjima za unapređenje kvaliteta vazduha, organizovanoj od strane Evropske komisije i Ministarstva za životnu sredinu i vodu Bugarske, u okviru bugarskog predsedavanja Evropskom unijom, na poziv ministra Nena Dimova, u Sofiji.

Cilj Foruma je u povezivanju javnog sektora, biznisa i nevladinih organizacija kako bi se ohrabrio razvoj i implementacija rešenja koja će obezbediti bolji život svih građana EU. Pored važnih poruka koje su uputili istaknuti predstavnici Evropske komisije, Evropskog parlamenta, Vlade Bugarske, Parlamenta Bugarske, Evropske agencije za životnu sredinu, predstavnici biznis sektora i međunarodnih organizacija, Forum je okupio i izlagače inovativnih rešenja, poput EASME, LIFE programa, AID, IPS, SOLVair solutions, Shell, Elprom EMZ, KCM, itd.

U uvodnom izlaganju, Karmenu Vela, evropski komesar za životnu sredinu, pomorstvo i ribarstvo, saopštio je da je vazduh koji danas dišemo u Evropi bitno boljeg kvaliteta nego ranije, kao posledica sveobuhvatnih politika kojima EU nastoji da reguliše ovu oblast. Ipak, procenjuje se da zagađenje vazduha dovodi do 400 000 prevremenih smrti, što je zabrinjavajući podatak. Negativan uticaj zagađenja ima i svoj ekonomski efekat, koji se ogleda u četiri milijarde evra u troškovima zdravstvenog osiguranja, kao i 16 milijardi evra u izgubljenim radnim danima u EU.

Generalni direktor Generalnog direktorata za životnu sredinu Evropske Komisije, Daniel Kaleja Krespo, istakao je značaj ovakvih susreta koji imaju za cilj, uz pomoć Evropske komisije, poboljšanje života svih stanovnika EU, kao i zemalja kandidata.

Ministar za životnu sredinu i vodu Bugarske, Neno Dimov, takođe je apostrofirao ozbiljnost i kompleksnost problema zagađenja vazduha, kako sa ekološke, tako i sa sociološke strane. Rešenje leži u dugoročnim integrisanim politikama, kao i izraženoj podršci javnosti za snažne promene na nivou politike, praksi, životnog stila i mentaliteta.

Program Foruma obuhvatio je nekoliko plenarnih sesija posvećenih kvalitetu vazduha i vezi sa energetikom (ConverStations), poljoprivredom, transportom, finansijskim merama podrške, kao i analizu 40 studija slučaja – rešenja koja se već primenjuju u praksi sa ciljem smanjenja zagađenja i poboljšanja kvaliteta života.

Eko-inovacije u centar problema stavljaju čoveka i njegovo zdravlje, te predstavljaju jednu od ključnih tema MOEW politike, kao i jedan od prioriteta bugarskog predsedavanja EU u oblasti životne sredine.

Tokom Foruma, predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma susreli su se sa gospodinom Gvidom Lanzanijem, ekspertom za kvalitet vazduha iz Lombardije, koji već nekoliko godina radi na poboljšanju kvaliteta vazduha u pomenutoj regiji, te su se usaglasili da bi ekspertiza italijanskih stručnjaka, kao i njihov izuzetno praktičan pristup problemu zagađenja vazduha koje nastaje kao posledica korišćenja goriva u individualnim ložištima, može poslužiti kao pristup u rešavanju sličnog problema u Pljevljima, te su se u tom smislu usaglasili da bi bilo izuzetno korisno da uspostave saradnju na nivou institucija.

Istovremeno, tokom Foruma, državni sekretar susreo se i sa gospodinom Gustafom Landahlom, menadžerom projekta GrowSmarter, koji se uspešno implementira u Stokholmu, Barseloni i Kelnu, te je razmotrena mogućnost proširenja pomenutog projekta i na gradove u Crnoj Gori, u prvom redu, na Podgoricu. Projekat je podržan od strane Evropske Unije tj. Programa Horizon 2020, sa ciljem transformisanja gradova u pametne, održive urbane celine.

Milisav Pajević