U Republici Srpskoj najzastupljenija energija iz biomase i hidropotencijala

obnovljivi izvori

Profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci gospodin Petar Gavro izjavio je za Srnu da Republika Srpska ima značajan potencijal kada je reč o obnovljivim izvorima energije.

On je istakao da je potencijal solarne i vetroenergije posebo izražen u južnim krajevima države, ali da je njihovo iskorišćenje tek na početku. Dodao je da se najviše koristi hidropotencijal, odnosno velike hidroelektrane učestvuju u proizvodnji električne energije sa oko 50 odsto, kao i biomasa koja je najzastupljenija za potrebe domaćinstva u ruralnim sredinama.

Kako je naveo, poslednjih godina urađeno je mnogo na planu povećanja zastupljenosti obnovljivih izvora energije u Republici Srpskoj, ali je neophodno obrazovanje onih koji treba da budu deo sistema korišćenja OIE i podizanje svesti o njihovoj potrebi da se integrišu u što većoj meri.

Sandra Jovićević

foto: ecoewatch.home