U planu tretman otpadnih voda na lokaciji deponije kod Niša

Srbija

Foto-ilustracija: Pixabay

Ministarsrtvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac projekta „PWW DEPONIJA DVA“ iz Leskovca podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za privremeni tretman otpadnih voda na lokaciji deponije neopasnog otpada „Željkovac“ kod Leskovca.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Beogradu, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević