U planu tretman otpada u Čeneju

Srbija | Upravljanje otpadom

Foto-ilustracija: Pixabay

Ministarstvo zaštite životne sredine izdalo je obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za tretman neopasnog otpada u mobilnom postrojenju na teritoriji Republike Srbije na lokaciji proizvođača otpada operatera „KTM Trans“ d.o.o. Čenej.

Aktivnosti koje „KTM Trans“ Čenej preduzima su dolazak na lokaciju proizvođača otpada i tretman otpada u mobilnom postrojenju.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa, a uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Ministarstvu zaštite životne sredine.

izvor: ekologija.gov.rs

Sandra Jovićević