U planu skladištenje otpadnih ulja u Pirotu

Ministarstvo poljopivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da je doneto rešenje da je potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat skladištenja otpadnih ulja u opštini Pirot, nosioca projekta LUBRIKA DOO iz Pirota-Sukovo.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao i na službenom sajtu Ministarstva, u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu izjaviti žalbu Vladi Republike Srbije na doneto rešenje putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević