U planu skladištenje otpada u Staroj Pazovi

Srbija | Upravljanje otpadom

Foto-ilustracija: Pixabay

Ministarstvo zaštite životne sredine donelo je Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta adaptacije poslovno-magacinskog objekta u skladište opasnog i neopasnog otpada na teritoriji opštine Stara Pazova, nosioca projekta REMEO iz Beograda.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u i na sajtu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu da izjave žalbu Vladi Republike Srbije putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

izvor: ekologija.gov.rs

Sandra Jovićević