U planu skladištenje opasnog otpada u Smederevskoj Palanci

Srbija | Upravljanje otpadom

Foto-ilustracija: Pixabay

Ministarstvo zaštite životne sredine izdalo je obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada, na lokaciji operatera u Smederevskoj Palanci.

Aktivnosti koje „STARA VAROŠ“ Topola namerava da preduzima je skladištenje opasnog otpada u Smederevskoj Palanci.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa. Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine.

izvor: ekologija.gov.rs

Sandra Jovićević