U planu skladištenje i tretman medicinskog otpada u Sokobanji

Srbija | Upravljanje otpadom

Foto-ilustracija: Pixabay

Ministarstvo zaštite životne sredine izdalo je obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada, na lokaciji Specijalne bolnice za plućne bolesti „Ozren“ u Sokobanji.

Aktivnosti koje gore spomenuti zdravstveni centar preduzima su skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada, na lokaciji naselje Ozren u Sokobanji, u objektu pogona za tretman medicinskog infektivnog otpada, u kome su smešteni parni sterilizator i drobilica.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa, a uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Ministarstvu zaštite životne sredine.

izvor: ekologija.gov.rs

Sandra Jovićević