U planu sanacija jame Sovjak u Hrvatskoj

Region | Upravljanje otpadom

Foto: mzoip.hr

Ministarstvo zaštite okoline i energetike Hrvatske pokrenulo je 5. aprila 2018. godine postupak dodele sredstava za projekat Sanacija lokacije visokozagađene opasnim otpadom – jama Sovjak, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Ukupna vrednost projekta procenjena je na 377,27 miliona kuna, od čega je 320,60 miliona kuna osigurano kroz Kohezijski fond, a 56,57 miliona kuna kroz Fond za zaštitu okoline i energetsku efikasnost (FZOEU). Korisnik projekta je FZOEU / Sektor za fondove EU, a rok u kojem korisnik treba dostaviti svoju prijavu kroz sistem eFondovi je 5. maa 2018. godine, nakon čega se sprovodi postupak dodele bespovratnih sredstava, koji završava donošenjem Odluke o EU finansiranju.

Sanacija lokacija zagađenih otpadom navedena je kao jedan od ciljeva u Planu upravljanja otpadom Hrvatske za period od 2017. do 2022. godine, a jedna od mera za ostvarivanje tog cilja je i sanacija lokacija zagađenih opasnim otpadom, tzv. crnih tačaka. Svrha ovog postupka dodele je osigurati potrebna sredstva za realizaciju aktivnosti čišćenja i zatvaranja jame Sovjak, odnosno sanaciju ove lokacije, te time smanjiti količinu odloženog opasnog otpada, toksičnost i mobilnost kontaminirajućih materija i ukloniti negativni uticaj opasnog otpada na stanovništvo i okolinu.

izvor: mzoip.hr

Sandra Jovićević