U planu sanacija deponije Sitnica na Korčuli

Region | Upravljanje otpadom

Foto: fzoeu.hr

Povodom početka radova na sanaciji i zbrinjavanju procednih voda na deponiji Sitnica u Blatu na Korčuli, direktor Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Dubravko Ponoš sa predstavnicima Svetske banke obišao je ovu deponiju.

Tom prilikom potpisan je ugovor sa odabranim izvođačem radova kompanijom G.T. Trade vredan 22 miliona kuna, od kojih je 17,5 miliona kuna osigurano kroz Globalni fonda za životnu sredinu (GEF), dok će preostali iznos sufinansirati Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, opštine Blato i Vela Luka.

Gospodin Ponoš je izjavio da je zbrinajvanje otpada na ovoj deponiji problematično posebno tokom letnjih meseci, zbog povećane količine otpada, ali i visokih temperatura koje često uzrokuju požare na deponiji. Takva situacija dugoročno je neodrživa za lokalno stanovništvo, zbog toga se poslednjih meseci u Fondu intenzivno radilo kako bi se pripremila sva potrebna dokumentacija i sprovela javna nabavka za odabir izvođača radova. Kroz godinu dana sanacija ove deponije trebala bi biti završena.

izvor: fzoeu.hr

Sandra Jovićević