U planu rekonstrukcije RHE „Bajina Bašta“

Srbija | Hidro

dlhe bajina basta

Ogranak „Drimsko-limske hidroelektrane“ saopštio je da je u planu rekonstrukcija reverzibilne hidroelektrane „Bajina Bašta“.

Kako je navedeno, rekonstrukcija će podrazumevati kompletnu zamenu elektrodela regulatora sa novim digitalnim turbinskim regulatorom i rehabilitaciju hidrauličnog dela turbinskog regulatora, odnosno zamenu njegovih vitalnih delova. Predviđena je i zamena grupnog regulatora aktivne snage i sistema sekundarne regulacije učestalosti.

Očekuje se da će rehabilitacija sistema turbinske regulacije RHE „Bajina Bašta“ doprineti smanjenju broja zastoja usled kvarova na opremi, dok će primena digitalnog turbinskog regulatora poboljšati kvalitet rada i obezbediti pouzdanost rada grupnog regulatora i sistema sekundarne regulacije učestalosti uz eliminisanje dosadašnjih problema.

U planu je da oprema bude isporučena na gradilište do kraja juna 2016. godine, a biće ugrađena i puštena u rad u julu i avgustu iste godine. Vrednost ugovora iznosi 195 miliona dinara bez PDV-a i carinskih troškova.

Sandra Jovićević

foto: dlhe.rs