U planu rekonstrukcije MHE „Sićevo“

brana sicevo jugoistok.rs

JP „Elektroprivreda Srbije“ podnelo je Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta revitalizacije MHE „Sićevo“.

Navedeno je da je predviđena izgradnja nove mašinske zgrade, rekonstrukcija, raščišćavanje i betoniranje kanala, kao i sanacija slapišta.

MHE „Sićevo“ nalazi se na reci Nišavi u Sićevačkoj klisuri, a puštena je u rad 1931. godine. Instalisana snaga hiodroelektrane iznosi 1334,5kW dok je procenjena godišnja proizvodnja 10,3GWh električne energije.

Sandra Jovićević

foto: jugoistok.com