U planu rekonstrukcija razvodnog postrojenja Đerdap 1

Srbija | Hidro

Foto: Đerdap.rs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac projekta preduzeće Elektromreža Srbije, Sektor za investicije, podnelo Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije i dogradnje razvodnog postrojenja RP 400 kV Đerdap 1 – izgradnja komandno-pogonske zgrade; izgradnje četiri nove relejne kućice, kao i zamena dela visokonaponske opreme novom u sklopu Hidroenergetskog plovidbenog sistema Đerdap.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Beogradu, kao i na službenom sajtu Ministarstva i da dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević