U planu rekonstrukcija MHE „Seljašnica“

Srbija | Hidro

Ministarstvo-zzsMinistarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da je doneto Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu sredinu projekta rekonstrukcije MHE „Seljašnica“, na reci Seljašnica u opštini Prijepolje.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Beogradu, kao i na službenom sajtu Ministarstva u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević