U planu rekonstrukcija i dogradnja TS „Kraljevo 3“

Srbija

boom93.com trafo polje pozarevac

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac projekta JP „Elektromreža Srbije“ podnelo Zahtev za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije i dogradnje TS 220/110kV „Kraljevo 3“ u TS 400/200/110kV „Kraljevo 3“.

Kako je navedeno, svi zainteresovani mogu izvršiti uvid u podnetu dokumentaciju u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine ili na internet sajtu resornog ministarstva, a primedbe i sugestije mogu se dostaviti u roku od 15 dana od objavljivanja obaveštenja.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: boom93.com