U planu rekonstrukcija elektrofilterskog postrojenja RiTE „Ugljevik“

Region

news-2015-april-rite_ugljevik_2015_334510467

RiTE „Ugljevik“ saopštio je da će 12. septembra 2016. godine biti potpisan ugovor o rekonstrukciji elektrofilterskog postrojenja.

Kako je navedeno, ugovor će biti potpisan sa kompanijama iz Češke, a vredan je 19 miliona KM.

Rekonstrukcijom elektrofilterskog postrojenja i izgradnjom sistema za odsumporavanje emisija čvrstih čestica emisija prašine će biti svedena na standarde koji su propisani evropskim ekološkim direktivama.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević