U planu regionalna konferencija o obnovljivim izvorima energije

Foto-ilustracija: Pixabay

U sredu 17. maja 2017. godine održana je 16. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

U okviru sednice, između ostalog odlučeno je da će biti prihvaćen poziv za posetu Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u junu 2017. godine, a izabrana je i četvoročlana delegacija.

Takođe, članovi Odbora prihvatili su i Inicijativu za organizovanje regionalne konferencije za obnovljive izvore energije, koja bi bila održana u Narodnoj skupštini Republike Srbije početkom juna ove godine.

izvor: parlament.gov.rs

Sandra Jovićević