U planu povećanje EE u opštinama na jugu Srbije

syntropolis.net energetska efikasnost

Evropska unija i Vlada Švajcarske će preko razvojnog programa Evropski PROGRES finansirati sa 1,5 miliona evra 14 projekata lokalne infrastrukture u opštinama na jugoistoku i jugozapadu Srbije.

Upravni odbor Evropskog PROGRES-a je na osnovu administrativne, programske i tehničke evaluacije predloga podnetih u okviru javnog poziva odobrio finansiranje projekata koji će poboljšati efikasnost i delotvornost sistema za vodosnabdevanje, uslove rada u školama, sportskim salama i centrima za kulturu, kao i kvalitet i dostupnost zdravstvenih i socijalnih usluga. Nekoliko projekata će dati neposredan doprinos povećanju energetske efikasnosti u lokalnim samoupravma, kao i ekonomskom razvoju kroz stvaranje boljih uslova za poslovanje.

Tokom implementacije odabranih projekata doprineće se unapređenju i poštovanju principa dobrog upravljanja (odgovornosti, efikasnosti, transparentnosti, učešća građana i nediskriminacije) u opštinama u kojima će se sprovoditi projekti.

Ukupan budžet svih projekata, uz doprinos opština u vrednosti od 336.703 evra, procenjen je na 1.843.567 evra.

izvor: jugpress.com

foto: syntropolis.net

Sandra Jovićević