U planu obuka o kompostiranju za poljoprivrednike iz Boke

Region | Upravljanje otpadom

Program obuke uspostavljanja održivog upravljanja zelenim otpadom iz poljoprivredne proizvodnje – kompostiranje, za 60 poljoprivrednih proizvođača Kotora, Tivta i Herceg Novog, biće sproveden od oktobra ove do maja naredne godine u okviru projekta Aktivna Agro Javnost.

Program podrazumeva distribuciju kompostera zapremine 400l za 45 poljoprivrednih proizvođača, praktičnu obuku uspostavljanja kompostiranja zelenog otpada iz poljoprivredne proizvodnje i praćenje procesa kompostiranja kroz periodične posete projektnog tima. Zainteresovani poljoprivredni proizvođači iz Boke mogu se prijaviti za učešće u programu obuke do 10. oktobra 2017. godine.

Projekat Aktivna Agro Javnost realizuje se od 12. juna ove godine, a finansira se iz fondova Evropske unuje u okviru programa Grant & training programme – Jačanje kapaciteta NVO u zagovaranju i razvoju politika na zapadnom Balkanu. Projekat realizuju NVO Ekološki centar Delfin u partnerstvu sa NVO Maslinarsko društvo Boka iz Tivta i NVO Udruženje privatnih vlasnika šuma i poljoprivrednika Herceg Novi, a u saradnji sa opštinama Kotor, Tivat i Herceg Novi i medijima Radio Kotor, Radio Tivat i Radio Jadran.

Kroz ovaj projekat radiće se na informisanju i edukaciji donosioca odluka, poljoprivrednih proizvođača, javnosti i svih relevantnih aktera o značaju i prednostima uspostavljanja održivog upravljanja zelenim otpadom iz poljoprivredne proizvodnje. Takođe, radiće se i na uspostavljanju efikasanog mehanizama saradnje između udruženja poljoprivrednih proizvođača i lokalnih uprava u Kotoru, Tivtu i Herceg Novom u procesu donošenja odluka, a kroz zajednički rad na poboljšanju sadržaja Lokalnih Planova Upravljanja Otpadom (LPUO), u oblasti održivog upravljanja zelenim otpadom iz poljoprivredne proizvodnje.

izvor: radiojadran.com

Sandra Jovićević