U planu obuka za energetske menadžere iz Tuzlanskog kantona i Brodsko-posavske županije

U narednom periodu u okviru projekta Pametne škole organizuje se obuka za dve grupe energetskih menadžera iz Tuzlanskog kantona i Brodsko-posavske županije.

Kroz obuku će proći više od 40 učesnika, a cilj obuke je osposobiti energetske menadžere koji će moći kvalitetno odgovoriti zahtevima zakonske regulative (javna preduzeća i ustanove), ali i zahtevima savremene tržišne ekonomije (privreda) za efikasnije korišćenje energije.

Energetski menadžer je osoba koja prikuplja i analizira podatke o načinu korišćenja energije, predlaže mere koje doprinose racionalnoj upotrebi energije i prati sprovođenje mera energetske efikasnosti.

izvor: zelena-akcija.hr

Sandra Jovićević