U planu obnova šuma hrasta lužnjaka u Sremskoj Mitrovici

Vesti | Srbija | Održivi razvoj

Foto: JP Vojvodinašume

Najveća površina pod hrastom lužnjakom, u sistemu JP „Vojvodinašume“, nalazi se na prostoru Šumskog gazdinstva Sremska Mitrovica. Dugogodišnja tradicija uspešnog gazdovanja ovom visoko vrednom vrstom tvrdih lišćara, kao i primeri dobre prakse, bili su povod okupljanja inženjera zaposlenih u oblasti gajenja i zaštite šuma iz svih ogranaka Preduzeća, baš na prostoru Šumskih uprava „Morović“ i „Višnjićevo“.

Na terenu su razmenjena iskustva na temu obnove lužnjakovih šuma, a mlađe kolege, koje do sada nisu imale priliku da posete Semenski centar „Morović“, upoznate su sa tehnološkim postupkom prijema, dorade i čuvanja žira.

Nakon dve godine, može se reći da je ova bila plodonosna za hrast lužnjak, te je tako već izvršen plan pošumljavanja za sezonu jesen 2019. i proleće 2020, a pošumljene su i one površine koje su preostale od prošle godine.

Napunjena je i hladnjača u kojoj će žir biti čuvan godinu dana, tako da će se i naredne godine održati kontinuitet pošumljavanja u slučaju da ne bude sakupljena potrebna količina žira.

Prezentovan je i rad četvororedne sejačice za setvu semena hrasta lužnjaka, ali i mehanizovano postavljanje visoke ograde kako bi zasejano seme bilo zaštićeno od divljači.

Izvor: JP „Vojvodinašume“