U planu javni poziv za nabavku kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada

Region | Upravljanje otpadom

Foto: mzoip.hr

Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Hrvatske objavio je Najavu javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za iskaz interesa za nabavku kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada.

Iskazom interesa prikupiće se podaci o potrebama jedinica lokalne samouprave za nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na osnovu čega će Fond provesti objedinjeni postupak javne nabavke za sve jedinice lokalne samouprave.

Ministarstvo zaštite životne sredine i energetike Hrvatske, kao Posredničko telo nivoa 1, objaviće ograničeni poziv Fondu za nabavku kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.- 2020. godina.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: mzoip.hr

Sandra Jovićević