U planu izgradnja turističkog kompleksa „Eco Village“ kod Aranđelovca

Foto-ilustracija: Unsplash (Artur Rutkowski)

U planu je izgradnja turističkog kompleksa „Eco Village“ u Raniloviću, kod Aranđelovca. Pretpostavlja se da će ovaj projekat obogatiti turističku ponudu i doprineti razvoju turizma u opštini Aranđelovac.

Takođe, ekološko naselje koje će tu biti formirano pomoći će u promovisanju zaštite životne sredine i zdravijeg načina korišćenja i eksploatacije neophodnih energenata.

Opština Aranđelovac objavila je javni uvid u nacrt Plana detaljne regulacije za izgradnju turističkog kompleksa „Eco Village“ sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu.

Koncept stanovanja u okviru ovog naselja biće u potpunosti okrenut organskom načinu života, odnosno promovisaće se zdrava ishrana, organska poljoprivreda i upotreba recikliranih materijala. Prilikom gradnje će se, takođe, koristiti reciklirani materijali.

Foto-ilustracija: Unsplash (Markus Winkler)

U planu su površine javnih namena, među njima saobraćajne površine, ali i kuće za odmor, kao i površine za sport i rekreaciju.

Čitav kompleks biće podeljen na 5 zona:

  • infocentar u funkciji turizma i ugostiteljstva;
  • grupisanje i praćenje turističkih aktivnosti;
  • apartmani u vidu bungalova;
  • zona sporta i rekreacije;
  • kuće za odmor.

Pored toga, projekat obuhvata i rekonstrukciju i proširenje državnog puta, kao i priključaka na državni put zbog uvođenja traki za levo skretanje.

Nacrt plana i preostalu dokumentaciju možete pogledati na sajtu Opštine Aranđelovac.

Jelena Cvetić