U planu izgradnja trećeg prečistača otpadnih voda u Pećincima

Srbija | Održivi razvoj

precistac otpadnih voda aquaflot.rs

Opština Pećinci ima u planu da ove godine izgradi treći prečistač otpadnih voda koji bi trebalo da doprinese zaštiti Specijalnog rezervata prirode „Obedska bara“, ali i kvalitetnijem životu meštana ove opštine.

Regionalna razvojna agencija „Srem“ biće partner na realizaciji ovog projekta, a i apliciraće za finansijska sredstva kod međunarodnih donatorskih institucija kroz projekat „Zaštita sliva reke Save izgradnjom komunalne infrastrukture za prikupljanje, transport i prečišćavanje otpadnih voda u Sremu“. Opština Pećinci će za realizaciju ovog projekta izdvojiti oko 3,5 miliona dinara.

Prečistač otpadnih voda bi trebalo da doprinese zaštiti Obedske bare koja predstavlja zaštićeno područje, tako da će koristiti efikasniju tehnologiju prečišćavanja otpadnih voda i posebne tretmane.

Sandra Jovićević

foto: aquaflot.rs