U planu izgradnja toplovoda u Kaknju

Region

Edita Đapo, ministar okoline i turizma FBiH i Fuad Čibukčić, direktor Fonda za zaštitu okoline FBiH posetili su Termoelektranu „Kakanj“, gde ih je direktor Enver Merdić sa saradnicima upoznao sa situacijom u ovom pogonu, uz poseban osvrt na ekološke teme.

Foto-ilustracija: Pixabay

Đapo i Čibukčić obišli su Blokove 5 i 6 TE „Kakanj“ i na licu mesta uvjerili se da su njihovi kapaciteti i u trenutnom režimu rada dovoljni da sa toplotnom energijom u kvantitetu od 300 MW toplotne energije već sada zagrejavaju Sarajevo. Konstatovano je da bi se izgradnjom kogenerativnog Bloka 8 postigli evropski standardi u smislu postizanja procenta korisnosti sagorene tone uglja koji bi u ovom slučaju išao na 78 odsto. U slučaju da se to ne desi, TE Kakanj bi 2030. godine morala prestati sa radom.

S obzirom na najavljenu studiju izvodivosti, prisutni su se složili da je neophodno što pre početi realizaciju projekta toplovoda Kakanj-Sarajevo, što bi značilo da TE „Kakanj“ počne zagrevati Sarajevo već u grejnoj sezoni 2020–2021 godine.

Ministarka Đapo istakla je da će u potpunosti podržati projekat toplovoda i ovih dana će zajedno sa resornim ministrom energije, rudarstva i industrije Nerminom Džindićem u vezi sa ovim pitanjem na razgovor pozvati generalnog direktora „Elektroprivrede BiH“ Bajazita Jašarevića i izvršnog direktora za kapitalne investicije u „Elektroprivredi BiH“ Senada Salkića. Uz to, Đapo će kao i do sada, kako je naglašeno, podržavati realizaciju svih neophodnih mera koje će dovesti do potpune usklađenosti sa EU normama poput implementacije projekta desumporizacije, konstantnog merenja aerozagađenja i tako dalje.

Inače, u 2017. završen je projekt “Uspostavljanja osnovnog energijskog informacionog sistema u Termoelektrani Kakanj” za šta je Fond odobrio 28.000 KM, a biće potpisan i ugovor vredan 20.000 KM za nabavku novih analizatora za emisione stanice 300m iz zbirnog kanala blokova 5 i 6. Što se tiče ostalih projekata koji se odnose na “distribuciju“ toplotne energije iz TE, u 2017. Fond je odobrio i 6.000 KM za izradu projektne dokumentacije “Glavni projekat vrelovoda u gradu Kaknju”.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević