U planu izgradnja solarne elektrane u Sisačko-moslavačkoj županiji

Region | Solarna

solar 1

U opštini Martinska Ves u Sisačko-moslavačkoj županiji u Hrvatskoj u planu je izgradnja fotonaponske solarne elektrane.

Župan Sisačko-moslavačke županije gospodin Ivo Žinić prilikom obilaska lokacije na kojoj će biti izgrađena solarna elektrana izjavio je da se ideja o realizaciji ovog projekta javila prošle godine, nakon što su uvideli da županija za oko 200 objekata u svom vlasništvu za električnu energiju izdvaja oko 10 miliona kuna godišnje. Kako je istakao, izgradnjom solarne elektrane ovi troškovi bi se značajno smanjili, a projekat bi mogao biti realizovan u roku od 2,5 godine. Gospodin Žinić je dodao da bi u projekat županija uložila oko pola miliona evra sopstvenih sredstava, dok bi ostatak bio obezbeđen iz evropskih fondova i Fonda za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine Hrvatske.

Predstavnici Končar Instituta za elektrotehniku istakli su da će u prvoj fazi nakon definisanja projektnog zadatka biti izrađena studija izvodljivosti, a zatim idejni projekat sa lokacijskom dozvolom i glavni projekat gde će biti pokazana ekonomska isplativost projekta i optimalna snaga elektrane.

U planu je da solarna elektrana ima snagu od 8MW, a vrednost investicije procenjena je na oko 80 miliona kuna.

Sandra Jovićević

foto: sma-america.com