U planu izgradnja sistema OIE na ostrvu Vanga

obnovljivi izvori

Državni ured za upravljanje državnom imovinom Hrvatske (DUUDI) najavio je da je pokrenuta inicijativa za projekat energetskog iskorišćenja obnovljivih izvora na ostrvu Vanga.

U planu je da u narednom periodu bude izrađena studija u kojoj će se analizirati moguća rešenja za iskorišćenje obnovljivih izvora, kao i uticaj ovakvih sistema na ovo zaštićeno područje.

Inicijativu su pokrenuli Institut „Rade Končar“ i Hrvatski restauratorski zavod.

Sandra Jovićević

foto: naslovi.net