U planu izgradnja Regionalne deponije „Kalenić“ kod Uba

Srbija | Upravljanje otpadom

Kalenic-2403-2009-02

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine će kroz program PEID o razvoju investicija u oblasti zaštite životne sredine, a koji finansira Razvojna agencija Švedske, podržati izgradnju Regionalne deponije u Kaleniću kod Uba.

Regionalna deponija „Kalenić“ će se graditi na oko 60 hektara – na jalovištu površinskog kopa „Tamnava – Zapadno polje“ Rudarskog basena „Kolubara“, a na nju će biti dopreman otpad sa teritorije koju naseljava oko 370.000 ljudi. Očekuje se da će dnevno biti odlagano 330 tona komunalnog otpada, a gradnja bi trebalo da počne 2017. ili u prvoj polovini naredne godine. Planirano je da deponija bude puštena u rad do 2019. godine, sa jednom kasetom za odlaganje otpada koja bi trebalo da bude dovoljna za naredne tri decenije.

Do 2022. godine u Kaleniću će biti završen regionalni sistem za konačno iskorišćenje ostataka otpada i eventualno će biti izgrađeno postrojenje za biorazgradivo smeće, kao energana za proizvodnju električne energije.

izvor: novosti.rs

Sandra Jovićević