U planu izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Palilula

Srbija

grbgradabeograda studiob.rs

Komisija za planove grada Beograda oglasila je rani javni uvid u Plan detaljne regulacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda PPOV „Veliko selo“ za I fazu, a koje će se nalaziti u opštini Palilula.

Kako je navedeno u pomenutom dokumentu, izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na lokaciji „Veliko selo“ omogućiće se tretiranje voda sa prostora Centralnog i Bolečkog kanalizacionog sistema. Površina obuhvaćena planom iznosi 96,94 hektara, a njegovom realizacijom očekuju se pozitivni efekti u pogledu zaštite životne sredine. Tačnije, očekuje se da će prečišćavanje otpadnih voda umanjiti stepen opterećenja i zagađenja voda, vazduha i zemljišta, kao i zaštititi reku Dunav.

Svi zainteresovani mogu izvršiti uvid u Plan detaljne regulacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda PPOV „Veliko selo“, I faza, GO Palilula u prostorijama Gradske uprave grada Beograda do 1. februara 2016. godine.

Nacrt plana možete pogledati na sledećem linku.

foto: studiob.rs