U planu izgradnja MHE „Tribija“ u opštini Vareš

Region | Hidro

mhe

Vlada Zeničko-dobojskog kantona donela je odluku o dodeli koncesije za izgradnju, korišćenje i prenos MHE „Tribija“ privrednom društvu „Energonova“ iz Sarajeva.

Ova mala hidroelektrana trebalo bi da bude izgrađena na reci Tribiji u opštini Vareš, a očekuje se da će instalirana snaga elektrane iznositi 961kW.

Koncesija je dodeljena na 30 godina, a koncesionar je dužan da uplati jednokratnu koncesionu naknadu u iznosu od 85 hiljada KM i tekuću koncesionu naknadu u iznosu od 10 odsto od ukupnog prihoda za svaki mesec tokom eksploatacije.

Sandra Jovićević

foto: naslovi.net