U planu izgradnja komunalne mreže u Šibeniku

Region

Foto: mzoip.hr

Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinansiranju projekta Sistema vodosnabdevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda aglomeracije Šibenik potpisali su ministar zaštite okoline i energetike Hrvatske Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i direktor Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik Frane Malenica.

Ukupna vrednost Projekta Šibenik je 496.281.362,50 kuna, od čega su prihvatljivi troškovi 397.025.090,00 kuna. Projekat će se s 272.004.105,52 kuna, a što je 68,51 odsto prihvatljivih troškova, sufinansirati bespovratnim EU sredstvima iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.

Do 2021. godine u okviru ovoga projekta izgradiće se 47 km cevovoda i 11 crpnih stanica u naseljima Brodarica, Krapanj, Jadrtovac i Zablaće, rekonstruisaće se sistem javne odvodnje u gradu Šibeniku, ali i rekonstruisati i dograditi uređaj za prečišćavanje otpadnih voda. Takođe će se rekonstruisati 36 km mreže za vodosnabdevanje u naseljima Brodarica, Krapanj, Jadrtovac i Zablaće i delom u gradu Šibeniku. Realizacijom ovog projekta povećaće se pokrivenost kanalizacionom mrežom na gotovo 100 odsto pokrivenosti, smanjiće se gubici i broj kvarova, povećati efikasnost i pouzdanost sistema javne odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda

Ministar zaštite okoline i energetike Tomislav Ćorić istakao je kako je ovo jedan u nizu vodnokomunalnih infrastrukturnih projekata koji se sprovodi u Republici Hrvatskoj te je dodao kako su nam i dalje na raspolaganju evropska sredstva. U aktuelnom programskom razdoblju dostupno nam je 1,05 milijardi evra za vodnokomunalne projekte. Trenutno je u realizaciji 26 vodnokomunalnih infrastrukturnih projekta, a u toku je i odobrenje 9 projekata. Ukupna vrednost tih projekata je 10,6 milijardi kuna od čega bespovratna EU sredstva iznose 7,5 milijardi kuna što je 94,2 odsto ukupno alociranih bespovratnih sredstava u okviru ovoga programa, kazao je Ćorić i dodao kako je u različitim stupnjevima spremnosti još 70-ak projekata čime će se osigurati povlačenje celokupne dostupne alokacije od 1,05 milijardi evra.

izvor: mzoip.hr

Sandra Jovićević