U planu izgradnja kogeneracionog postrojenja u Sisku

Region | Biomasa

biomasa garfondapv.org.rs

Italijanska kompanija „Mittelenergy“ ima u planu izgradnju kogeneracionog postrojenja na biomasu u Sisku u Hrvatskoj.

U planu je da ovo postrojenje koristi drvnu biomasu za proizvodnju toplotne i električne energije, a njegova snaga bi trebalo da bude oko 5MW. Sa izgradnjom ovog postrojenja započeće se tokom 2015. godine, a u planu je da bude završena za nešto više od godinu dana. Vrednost postrojenja iznosi oko 80 miliona evra.

Predsednik uprave kompanije „Mittelenergy“ gospodin Guieseppe Forlanelli izjavio je da je ova lokacija izabrana zbog povoljne klime za investiranje. On je istakao da će para koju bude proizvodila energana biti isporučivana kompaniji ABS, a dodao je i da će se projekt finansirati većim delom iz Evropske investicione banke. Takođe je istakao da su investitori iz Italije zainteresovani i za izgradnju više manjih energetskih objekata čija je ukpna vrednost oko 140 miliona evra.

Sandra Jovićević

foto: garfondapv.org.rs