U planu izgradnja kogeneracionog postrojenja na biomasu u BiH

Region | Biomasa

biomasa

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je prethodnu saglasnost Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u postupku izdavanja energetske dozvole privrednom društvu „Natron-Hayat“ iz Maglaja za izgradnju kogeneracionog postrojenja na biomasu, preneli su mediji.

Kako je saopšteno, izgradnja kogeneracionog postrojenja na biomasu „TG 4“ planirana je u opštini Maglaj. Postrojenje bi trebalo da ima snagu od 35MW, a očekuje se da će godišnje proizvoditi oko 30 hiljada MWh toplotne energije i 64.152,00MWh električne energije.

Kao gorivo za postrojenje koristiće se drvna biomasa, odnosno kora jele, bora i smrče.

Sandra Jovićević

foto: naslovi.net