U planu izgradnja kablovskog voda u Subotici

Srbija

sindikat-jugoistok.org

Direktor „Elektrovojvodine“ gospodin Bogdan Laban i gradonačelnik Subotice gospodin Jene Maglai potpisali su sporazum o zajedničkom ulaganju na osnovu koga je zaključen ugovor o izgradnji elektroenergetskih objekata.

Na osnovu ovih dokumenata, u Subotici će se početi sa izgradnjom kablovskog voda od 20kV od trafostanice „Zorka“ do privredne zone „Mali Bajmok“ u Subotici. Ovaj objekat će omogućiti priključenje budućih kupaca električne energije na distributivni elektroenergetski sistem „Elektrovojvodine“ u okviru privredne zone „Mali Bajmok“.

Vrednost projekta iznosi oko 35 miliona dinara, a investitori su grad Subotica i PD „Elektrovojvodina“.

Sandra Jovićević

foto: sindikat-jugoistok.org