U planu izgradnja interkonekcije između Srbije i Crne Gore

Srbija

mre.gov.rs

U petak 24. jula 2015. godine u Beogradu sastali su se predstavnici Srbije i Crne Gore kako bi razgovarali o saradnji u oblasti energetike između ove dve zemlje.

Ministar rudarstva i energetike Republike Srbije gospodin Aleksandar Antić nakon bilateralnog sastanka izjavio je da je za 2018. godinu dogovoren početak izgradnje nove 400kV interkonekcije između Srbije i Crne Gore. On je dodao da je pre toga potrebno povezivanje na 400kV napon Kraljeva i Kragujevca kako bi se obezbedilo normalno funkcionisanje elektroenergetskog sistema u trenutku izgradnje nove interkonekcije. Prema njegovim rečima, u avgustu ove godine počeće sa radom novo preduzeće koje će formirati operatori prenosnih sistema Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine.

Ministar ekonomije Crne Gore gospodin Vladimir Kavarić istakao je da će Crna Gora sa Italijom raditi podvodni kabl a zatim deonicu od Tivta do Pljevlja, i da je interkonekcija sa Srbijom nastavak tog projekta.

Istaknuto je i da je srpska vrednost investicije oko 48 miliona evra, kao i da je u planu da se oko 50 odsto projekta finansira uz pomoć grantova Evropske unije.

Sandra Jovićević

foto: mre.gov.rs