U planu izgradnja hidroenergetskog sistema Senj-Kosinj u Hrvatskoj

Svet

zastita vode

U Republici Hrvatskoj u planu je da se počne sa radovima na projektu Senj-Kosinj u okviru koga će se izgraditi dve hidroelektrane, rekonstruisati jedna, izgraditi dva akumulaciona jezera i izgraditi tunel kroz Velebit dužine 13,5 kilometara.

Kako bi se izgradila dva akumulaciona jezera potrebno je iseliti Gornji Kosinj i okolinu, a zatim potopiti to područje. Nakon toga biće izgrađene dve hidroelektrane koje bi godišnje trebalo da proizvedu oko 350GWh električne energije, tako da će ukupna godišnja proizvodnja električne energije u Hrvatskoj porasti sa 1050GWh na 1400GWh.

Izgradnjom ove dve hidroelektrane, hidroenergetski sistem Senj dobio bi status vršnog proizvođača električne energije, što znači da bi proizvodnja energije iz ovog sistema bila kontrolisana tako da bi proizvodnja električne energije bila srazmerna sa potrošnjom.

Vrednost ove investicije je oko 600 miliona evra, a godišnja dobit bila bi oko 140 miliona evra. Rok povratka investicije manji je od 5 godina, tako da je velika zainteresovanost stranih investitora za ovaj projekat.

Sandra Jovićević

foto:energetski portal