U planu izgradnja fabrike za preradu otpada u Foči

Region | Upravljanje otpadom

sastanak-radni-o2eKrajem prošle nedelje u opštini Foča u Republici Srpskoj održan je sastanak između predstavnika ove opštine, preduzeća „Komunalac“ i britanske kompanije „O2E Tehnology“ o izgradnji regionalne fabrike za preradu otpada.

Predstavnik kompanije „O2E Tehnology“ gospodin Ljubiša Slavković izjavio je da „O2E tehnologija“ podrazumeva stopostotnu preradu otpada i reciklažu, a kroz koju bi se dobijalo gorivo, električna energija, organska đubriva objedinjujući sve aspekte zelene ekonomije, zaštitu životne sredine i održivi razvoj. On je istakao da je reč o samoodrživoj tehnologiji jer proizvodi dovoljno energije kako bi zadovoljavala potrebe fabrike. Osim toga, nema uticaja na okolinu, ne stvaraju se nove deponije, ne ispuštaju štetni gasovi, već se otpad pretvara u kvalitetno gorivo i đubrivo.

Direktor preduzeća „Komunalac“ gospodin Miloš Lazović naveo je da bi izgradnja ovakvog pogona donela brojne benefite opštini i stanovništvu. Dodao je da ne bi bilo deponija, a cena komunalnih usluga bi bila smanjena, a očekuje se i otvaranje novih radnih mesta.

Načelnik opštine Foča gospodin Radisav Mašić istakao je da je prvi korak ka realizaciji ovog projekta proglašenje lokacije Filipovići neperspektivnom vojnom imovinom kako bi se mogla preneti u vlasništvo opštine, a nakon čega će se krenuti u ozbiljnije pregovore o projektu.

U planu je da fabrika prerađuje između 35 i 55 hiljada tona otpada godišnje, sa mogućnošću proširenja kapaciteta i uključivanja drugih opština u projekat. Vrednost investicije iznosi oko 55 miliona evra, od čega bi 90 odsto bilo obezbeđeno iz investicionih fondova, dok bi ostatak bio učešće lokalnih zajednica. Očekuje se da bi projekat mogao biti realizovan u roku od dve godine.

Sandra Jovićević

foto: opstinafoca.rs.ba