U planu izgradnja električnog interkonektora između Albanije i Makedonije

Region

pks.rs energetika

U Londonu u Velikoj Britaniji 22. februara 2016. godine održan je Investicioni samit zemalja Zapadnog Balkana.

Predstavnici Evropske unije su na samitu istakli da će obezbediti 12 miliona evra bespovratnih sredstava za izgradnju električnog interkonektora između Albanije i Makedonije.

Predstavnici Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) istakli su da će deo sredstava namenjen za izgradnju električnog interkonektora za unapređenje mrežne efikasnosti infrastrukture operatera Makedonskog elektroprenosnog sistema (MEPSO).

Kako je rečeno, cilj projekta je povezivanje tržišta električne energije na Balkanu, a njegovom realizacijom doći će i do stabilnosti snabdevanja električnom energijom, kao i do razvoja regionalnog tržišta električne energije.

Projekat će biti finansiran sredstvima IPA fonda kroz Okvir za investicije u Zapadni Balkan (WBIF), a navedeno je i da je EBRD već angažovala 37 miliona evra zajma za pomenuti projekat.

Sandra Jovićević

foto: pks.rs

izvor: tanjug.rs