U planu izgradnja 5 malih MHE u BiH

Region | Hidro

Krajem prošle nedelje predstavnici Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i kompanije „Ecco-Crima” potpisali su ugovore o dodeli koncesije za izgradnju malih hidroelektrana.

Kako je saopšteno, u planu je izgradnja pet malih hidroelektrana ukupne snage 3,5 MW. Reč je o MHE „Gradina” instalisane snage 0,265 MW, vrednosti 936.600,00 KM, MHE „Modri vir” instalisane snage 0,091 MW, vrednosti 518.700,00 KM, MHE „Crni most” instalisane snage 1,52 MW, vrednosti 5.375.000,00 KM, MHE „Gračanica” instalisane snage 0,732 MW, vrednosti 2.603.100,00 KM, MHE „Marina pećina” instalisane snage 0,732 MW, vrednosti 3.361.500,00 KM.

Hidroelektrane će biti izgrađene na reci Rami, a u planu je pribavljanje potrebnih dozvola za realizaciju projekata.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević