U planu energetska sanacija bolnice u Zenici

Foto: Pixabay

Veće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i odredilo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat poboljšanja energetske efikasnosti u bolnici Zenica, vredan 10 miliona eura.

Cilj je poboljšati energetsku efikasnost u bolnici u Zenici i na taj način smanjiti potrošnju energije i emisija CO2, što je značajno za okolinu i očuvanje ljudskog zdravlja, ali i za povećanje kvaliteta usluga koje se pružaju pacijentima.

Zajam je alociran na Federaciju BiH s rokom otplate od 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda, saopšteno je iz Veća ministara BiH.

izvor: klix.ba

Sandra Jovićević