U planu ekološki projekti u RiTE „Ugljevik“

20170131153445_410699UniCredit Bank Banja Luka i Rudnik i termoelektrana „Ugljevik“ potpisali su ugovor o kreditu u okviru planiranog procesa izgradnje i rekonstrukcije elektrofilterskog postrojenja RiTE „Ugljevik“.

Sredstva će se koristiti za finansiranje nabavke i ugradnje elektrofiltera, kao i izgradnje specijalnog objekta u koji će filteri biti ugrađeni. Rekonstrukcija elektrofiltera je jedna od kapitalnih investicija RiTE „Ugljevik“, ali i veoma značajna sa ekološkog aspekta jer će omogućiti značajno smanjenje emisije čvrstih čestica sa 1000 mg/m3 na 50 mg/m3. Redukcijom emisije čestica iz velikog dimnjaka postiže se zadovoljenje zahteva Industrijske direktive Evropske unije, te omogućava pokretanje postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova čija je izgradnja u toku. Preduslov za pokretanje ovog procesa odsumporavanja jeste upravo snižavanje koncentracije čestica u dimnim gasovima, što će se postići ugradnjom elektrofiltera.

Potpisivanjem ovog kreditnog aranžmana UniCredit Bank Banja Luka, kao deo UniCredit Grupe snažno podržava zaštitu i unapređenje zaštite životne sredine, te je odobravanjem sredstava u ove namene dala svoj doprinos bržoj realizaciji značajnog projekta za RiTE „Ugljevik“ i širu okolinu. Posebno imajući u vidu poštovanje stroge međunarodne i domaće regulative u području ekologije i zaštite životne sredine, koju će RiTE „Ugljevik“ realizacijom rekonstrukcije elekrofiltera i dodatno osigurati.

izvor: nezavisne.com

Sandra Jovićević