U planu donošenje novog Pravilnika o kvotama za OIE u Hrvatskoj

oie economy.rs

Ministar privrede Hrvatske gospodin Tomislav Panenić izjavio je da se uskoro očekuje donošenje novog Pravilnika o kvotama kada je reč o obnovljivim izvorima energije.

Gospodin Panenić je naveo da se kvote za projekte više neće dodeljivati po sistemu ko prvi preda, već će biti analizirane sve komponente projekta. On je dodao da će fokus više biti na finansiranju projekata biomase, umesto na projekte solarne i vetro energije.

Istakao je i da još uvek neće biti kazni za neugrađivanje razdelnika dok se ne utvrdi jasan stav, kao i da je najbitnije da li su razdelnici dobra mera energetske efikasnosti ili ne.

Sandra Jovićević

foto: economy.rs