U Paraćinu javni uvid u plan južnog dela Grze

Vesti

Foto: Milisav Pajević

U nastavku planskog uređivanja i izgradnje turističkog naselja Grza, javnih i privatnih površina i objekata, Nacrt plana detaljne regulacije južnog dela izletišta, od raskrsnice državnog puta do potesa „Papradina“, sa obe strane puta, na javnom je uvidu u Paraćinu do ponedeljka, 26. novembra.

Predlog grafičkog planskog rešenja tog dela Grze, izložen je u prostorijama Odeljenja za imovinsko pravne poslove i objavljen na zvaničnom internet sajtu opštine Paraćin, u delu „Konkursi i javni oglasi“, zajedno sa tekstualnim delom i Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu.

Zainteresovana pravna i fizička lica, uvid mogu obaviti u Odeljenju za urbanizam, radnim danima od devet do 14 sati, a eventulane primedbe, sugestije i predloge, mogu dostaviti najkasnije u ponedeljak, do 11 sati.

Pisano obrazložena mišljenja koja stignu u tom roku, razmatraće Komisija za planove na javnoj sednici, 3. decembra.

To je prilika da podnosioci pisanih primedbi dobiju direktno obrazložene odgovore o odbijanju, odnosno tehničkim i pravnim mogućnostima delimičnog ili prihvatanja predloga u celini.

Milisav Pajević

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta „Info-energetski Paraćin“ koji je sufinansiran iz budžeta Opštine Paraćin na Javnom pozivu za učešće na opštem konkursu za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2018. godini.