U osam objekata u Vrbasu biće uloženo 1,6 miliona franaka

Opština Vrbas, zajedno sa partnerima iz Švajcarske koji predstavljaju projektni tim i izabranu konsultantsku kuću, pokrenula je prve aktivnosti na realizaciji projekta energetske sanacije javnih objekata, koji sa 1,6 miliona franaka finansira Vlada Švajcarske.

Prema planu, biće uređena četiri školska i četiri predškolska objekta. Vlada Švajcarske izdvojila je za ovaj posao 1,6 miliona evra, a obaveza opštine Vrbas biće da obezbedi dodatnih 25 miliona dinara.

Za projekat optimizacije javnih objekata odlučili smo se s ciljem da dodatno unapredimo energetsku efikasnost u našoj sredini i poboljšamo kvalitet života u opštini Vrbas, posebno za one najmlađe koji pohađaju predškolske i školske ustanove. Na planu sprovođenja mera energetske efikasnosti opština Vrbas je prepoznata kao jedna od najboljih u Srbiji i regionu, zbog čega smo dobili podršku Vlade Švajcarske i Vlade Srbije, rekao je Milan Glušac, predsednik opštine Vrbas.

izvor: vrbas.net

Sandra Jovićević