U Nišu održan seminar o oceni prihvatljivosti u oblasti zaštite životne sredine

Foto-ilustracija: Pixabay

U Nišu je održan seminar o oceni prihvatljivosti koji je bio namenjen svima koji se bave zaštitom životne sredine. Tema seminara bila je očuvanje biodiverziteta, zaštita prirode, tipovi staništa i direktiva o pticama.

Kako je saopšteno, ocena o prihvatljivosti predstavlja mehanizam za zaštitu životne sredine koji je zastupljen i funkcioniše u zemljama Evropske unije, tako da bi Srbija trebalo da usaglasi svoje zakonodavstvo i prihvati ocenu prihvatljivosti u oblasti zaštite životne sredine. Postupak ocene prihvatljivosti odnosi se na procenu uticaja aktivnosti kojje se dešavaju u prostoru ekološke mreže koja integriše ekološku mrežu od nacionalnog i međunarodnog značaja na teritoriju Republike Srbije. Podrazumeva procenu uticaja svakog projekta, programa, plana, radova ili aktivnosti na prostoru ekološke mreže. Procenu sprovode svi nivoi izvšne vlasti. Opseg ocene obuhvata stratešku procenu planova, projekte u skladu sa zakonom kao i planove bez strateškog uticaja.

Cilj seminara bio je osnaživanje mehanizama koji se odnose na zaštitu životne sredine i rad na uključivanju civilnog društva. Seminar je održan u okviru CSOnnect programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu, a organizatori seminara bili su Mladi istraživači Srbije u saradnji sa Grupom Kobra iz Niša.

izvor: jugpress.com

Sandra Jovićević