U nekoliko opština u Vojvodini javna rasprava o upravljanju otpadom

Foto-ilustracija: Pixabay

Nacrt regionalnog plana upravljanja otpadom za Grad Novi Sad i opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas nalazi se na javnoj raspravi do 18. januara.

Ovaj plan regulisao bi upravljanje otpadom na ovim područjima do 2028. godine. Cilj javne rasprave je prikupljanje predloga, sugestija i mišljenja građana, udruženja, zainteresovanih pravnih lica i stručne javnosti. Svi predlozi, sugestije i primedbe mogu da se dostave na mejl: senka.sekulic@uprava.novisad.rs

Regionalni plan upravljanja otpadom pokazao se kao najbolje rešenje za rešavanje pitanja deponija i odlaganja otpada u Novom Sadu, a naročito u manjim opštinama.

Podrazumeva uspostavljanje regionalnog centra za upravljanje otpadom, koji bi bio izgrađen na savremen način, a podrazumevao bi i savremene načine obrade otpada, u skladu sa pravilima Evropske unije. Cilj je smanjiti uticaj koji deponije mogu da imaju na stanovništvo.

Sve informacije o javnoj raspravi i plan u celini možete videti ovde.

Izvor: Opština Vrbas