U narednom periodu moguće poplave u Srbiji, u toku je planiranje preventivnih mera

Vesti | Srbija

Foto: Milisav Pajević

Usled obilnijih padavina, povećanja temperature i topljenja snega, u narednom periodu se može očekivati porast vodostaja reka, konstatovano je na sastanku ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina sa pripadnicima Sektora za vanredne situacije, kao i predstavnicima drugih nadležnih ministarstava i javnih preduzeća.

„Potrebno je da Sektor za vanredne situacije, zajedno sa JVP „Srbijavode“ i Direkcijom policije, sačini operativni plan zaštite i spasavanja za reagovanje u slučaju pojave bujičnih poplava kako bi ljudi i imovina bili zaštićeni na najbolji mogući način“, istakao je Vulin.

On je naložio Sektoru za vanredne situacije i preduzeću „Srbijavode“ da definišu kritična mesta na vodotokovima reka i preduzmu sve potrebne mere kako bi se podigla bezbednost naših građana i sprečio nastank štete usled eventualnih poplava.

„Ministarstvo unutrašnjih poslova već je organizovalo preventivne sastanke u osam okruga i 43 lokalne samouprave na kojima su definisane kritične tačke i predložene mere kako bi se predupredile posledice eventualnih poplava. Na osnovu predloženih mera, već imamo konkretne rezultate. Identifikovali smo probleme i preduzeli konkretne mere za njihovo otklanjanje“, naglasio je v.d. načelnika Sektora za vanredne situacije, Luka Čaušić.

Čaušić je istakao da je potencijalni problem velika količina snega koji će se istopiti, zbog čega se preduzimaju svi preventivni koraci kako bi se rizik od poplava u narednom periodu smanjio na najmanji mogući nivo. On je dodao da su Sektor za vanredne situacije i specijalistički timovi za spasavanje i rad na vodi spremni su da reaguju ukoliko dođe do poplava.

Iako su poplave nešto češće u letnjim mesecima, u januaru ove godine poplavama je bio pogođen Jug Srbije. Budući da je pričinjena velika materijalna šteta, Vlada Republike Srbije opredelila je bespovratna novčana sredstva u visini od 250 miliona dinara.

Kako bi odgovor na eventualne poplave ubuduće bio efikasniji i pravovremen, na vreme se moraju preduzeti sve preventivne mere i planirati aktivnosti, a ministar je dodao da je država organizovana i spremna da unapredi sistem za preventivno delovanje u borbi protiv eventualnih poplava i posledica koje one mogu izazvati.

Energetski portal