U Međimurju održana rasprava o eko-inovacijama

Srbija

Foto-ilustracija: Pixabay

Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA u okviru projekta EcoInn Danube sufinansiranog iz Programa transnacionalne saradnje INTERREG V-B Dunav 2014-2020 organizovala je raspravu sa svrhom upoznavanja javnosti sa ciljevima projekta, trenutnom situacijom u području energetske efikasnosti u Republici Hrvatskoj, utvrđivanja potreba i problema u području eko-inovacija i mogućim rešenjima u svrhu izrade zajedničke transnacionalne strategije o eko-inovacijama.

Cilj samog projekta je unapređenje okruženja za razvoj eko-inovacija u Dunavskoj regiji, poboljšanje saradnju inovatora u području eko-inovacija sa posebnim naglaskom na razvoj i primenu eko tehnologija kroz povezivanje inovatora, naučne zajednice, industrije, malih i srednjih preduzeća, investitora, lokalnih samouprava, nevladinih organizacija. Projekat uključuje 16 partnera iz 13 zemalja sa ukupnim proračunom od oko 2 miliona evra.

U okviru rasprave rečeno je da Hrvatska nije otvorena za nove ideje u oblasti ekologija, a da bi se to promenilo neophodno je ojačati preduzetničke kompetencije, prikazati koristi od eko-inovacija i njihovu primeni kroz pilot projekte.

izvor: energetika-net.com

Sandra Jovićević