U Kraljevu održan okrugli sto o klimatskim promenama

Srbija | Klimatske promene

i_kraljevo_u_borbi_protiv_klimatskih_promena

Krajem prošle nedelje u opštini Kraljevo održan je okrugli sto na temu „Klimatske promene, obnovljivi izvori energije, energetska efikasnost i lokalni razvoj“.

U okviru skupa predstavljene su dosadašnje aktivnosti na izradi Strategije i Akcionog plana klimatskih promena u Srbiji. Istaknuto je da da se u izradi tih važnih dokumenata kreće od osnove društva što će omogućiti aktivnu ulogu lokalnih samouprava, naučnih institucija i organizacija civilnog društva a konačni ishod bi trebalo da budu dokumenti koji će na jednoj strani doprineti smanjivanju efekata staklene bašte kao glavnog uzročnika klimatskih promena, a na drugoj strani će doprineti pospešivanju privrednih aktivnosti i održivog razvoja. Ovo bi trebalo da rezultira i ispunjenjem već preuzetih međunarodnih obaveza Srbije po osnovu sporazuma iz Pariza usvojenog na 21. konferenciji Ujedinjenih nacija krajem prošle godine.

Skup je održan u okviru projekta „Čuvaj prirodu-budi energetski odgovoran“ koji je sprovelo udruženje građana „Novi put“ iz Kraljeva, a podržalo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.

izvor: danas.rs

Sandra Jovićević